»
Home   » Kancelária                                                                        


...myšlienka


Nato, aby kedysi vznikol konflikt, bolo nutné stretnúť sa. Dnes nato stačí klávesnica a internet...Nedovoľ, aby ťa ovládal virtuálny svet, ktorý ti kradne živé vzťahy a priateľstvá. Boh môže mať fanúšikov na facebooku, ale jeho Ducha nájdeš len v srdci...
Viac tu...»...o farnosti

Farnosť Tekovské Lužany od 14.2.2008 patrí do Nitrianskej diecézy, naším diecéznym biskupom je Mons. Viliam Judák.

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana v Tekovských Lužanoch patrí do Nitrianskej diecézy a do želiezovského dekanátu.

Podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 žije v Tekovských Lužanoch 2907 obyvateľov, z toho je 1227 rímskokatolíkov a 6 gréckokatolíkov.

Kostol z roku 1740 je zasvätený sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi.
Výročná poklona Sviatosti Oltárnej je 18. marca.

Máme 2 základné školy, na ktorých náboženstvo navštevuje takmer 150 žiakov.

Od 1.7.2005 je správcom farnosti vdp. Stanislav Illéš.


...udalosti TOPlist
Last edited: 26.12.2013
Design by freelayouts.com & kos2006